כלל חשוב בחינוך:

המחנך והמדריך צריך לדעת
כי גם אופן ביטוי הפתגמים, אם בנימוס ומתינות או בהתרגשות וזלזול נוגע ביסודות תועלת החינוך וההדרכה.

ההתרגשות והזלזול אפילו באופן כללי
, כלומר שבשיחתו של המחנך והמדריך אודות החסרונות הכי גדולים של בני האדם קורא אותו בשמות של זלזול – אשר באמת הכינויים מתאימים הם – הנה זה עושה רושם רע על המחונך והמודרך לשמוע דברי זלזול – אפילו אמתיים – מפי מחנכו ומדריכו, ומתמעט ערכו של המחנך והמדריך בעיני המחונך והמודרך.

רבים מהמחנכים והמדריכים
טועים בזה מה שחושבים אשר בהתרגשות בקול רעם ורעש יגיעו למטרתם בחינוך והדרכה, ומהם מתנפלים על המחונך והמודרך בדברי רוגז בדברים קשים כגידים ויחרפנו ויגדפנו, ובאמת הנה גם אם לשעה מתרגש המחונך והמודרך מלפידי אש אמרי פי המחנך והמדריך ולבבו מתכווץ מצער ולפעמים גם יבכה במר נפשו, הנה חינוך והדרכה זו לא יביאו שום תועלת וכחלום יעוף.

את הדבר אשר ירצה המחנך
לרחק יאמר בנחת ובדברים צחים ויבארם בדעה והשכל בטעם הדבר מפני מה אין לעשות כן. אם מפני שיש בזה שורש או ענף איסור, אם מפני שיש בזה בזיון כבוד המשפחה וכבוד עצמו, או מפני שאינו לפי יכולתו. וכל זה בדברים רכים ובנחת בלי שום כעס ורוגז. ויתקבלו. וכמאמר דברי חכמים בנחת דוקא ואז נשמעים ומתקבלים על לב השומע. ולזאת כל דברי המחנך יהיו ברכות ובצחות. ובהיפך אם ירעים עליו בקול רעם ורוגז בדברים קשים כגידים ויחרפנו ויגדפנו בלי שכל ובלי שום ישוב הדעת כלל, לא ישמע אליו ולא תושלם הכוונה כלל, ורק  יפעול שגם אם יאמר לרחק מדבר שצריכים להתרחק באמת, לא יתן לו אוזן קשבת.

אמנם החינוך וההדרכה
הכי תקיפה וחזקה מוכרחת להיות במשבצות אהבה ונימוס מסודר שאחד המעלות בזה גם שהנהגה זו תלמד את המחונך והמודרך את יסודי ועיקרי הנימוס והדרך ארץ.
 
(נקודה מכללי החינוך וההדרכה לרבי יוסף יצחק המנהיג השישי לבית חב''ד)
 
 
חדשות ועדכונים
ברכישת שני מוצרים:
הנחה של 20% למוצר

ברכישת שלושה מוצרים:

הנחה של 30% למוצר


צור קשר