עצות מחכמינו להמנע מחרדות ודאגות בחיים:

האדם המחשב את דרכיו, אין לו להצטער על שום דבר בעולם, כי אם הוא דבר שעבר, אם יצטער בו הנה זה אינו אלא חסרון דעת היות שאי אפשר להשיב את העבר. וכמו שאי אפשר להחזיר את היום שעבר בשום אופן בעולם, כן הדבר הזה.

ואם הצרה ההיא רק עתידה לבוא, אין לו להצטער, כי תמורת זה אשר הוא חושב כי בצערו זה הוא בורח מאותה הצרה, אדרבה הוא נדבק בה ובא אליה, כי מרוב העצבון והדאגה לא יהיה שכלו שקט ולבו יהיה מבולבל, וממילא לא יוכל להכין דרך להצלתו.

ועוד כי יתכן כי בבוא אותו היום לא תהיה לו אותה הצרה, ורווח והצלה יעמוד, ואם תהיה, אולי תהיה באופן קל מאד ממה שהוא משער עתה.

וגם אם נאמר כי תהיה הצרה באופן שחושב או יותר, בכל אופן למה יוסיף צרה על צרתו, כי ברוב המקרים אין אותה הצרה מזיקתו כהיזק הדאגה והעצבון ובלבול הכח והמח.

ואם אותה הצרה היא נמצאת בהווה אצלו יחזק לבבו ויאמץ את כחו, ויקוה אל ה' עד כי תעבור אותה הצרה.

ודבר זה מוסכם מאד מהרופאים ומדברי חכמינו ז''ל כי הדאגה והעצבון היא כשתיית הארס ממש, ואף אם יתמיד האדם על הדאגות והצרות ויראה את גופו בריא, אין ספק כי איננו מרגיש ומכיר כי כחותיו הולכים ומתמוטטים לאט לאט, או הכחות הגשמיים והגופניים או הכחות השכליים והנפשיים או שניהם יחד.

ולכן החכמים האמתיים בעלי שכל זך ובריא לא תמצא בהם דבר שידאגו עליו, ואת כל הבא עליהם מקבלים בשמחה.הרב משה כלפון כהן אב''ד ג'רבא שבתוניס נולד י''ב שבט תרל''ד (1874) נפטר יח טבת תש''י (1950). 

 
חדשות ועדכונים
ברכישת שני מוצרים:
הנחה של 20% למוצר

ברכישת שלושה מוצרים:

הנחה של 30% למוצר


צור קשר