ליקוטים מגדולי ישראל בענין הבריאות

רמב''ם משנה תורה הלכות דעות

א) ישים על לבו שיהא גופו שלם וחזק כדי שתהא נפשו ישרה לדעת את ה' (פ''ג ה''ג) לפיכך צריך להרחיק אדם עצמו מדברים המאבדים את הגוף ולהנהיג עצמו בדברים המבריאים והמחלימים, ואלו הם: לעולם לא יאכל אדם אלא כשהוא רעב ולא ישתה אלא כשהוא צמא, ואל ישהה נקביו אפילו רגע אחד אלא כל זמן שצריך לנקבים קטנים או גדולים יעמוד מיד (פ''ד ה''א).

ב) לא יאכל אדם עד שתתמלא כריסו אלא יפחות כמו רביע משבעתו (פ''ד ה''ב).

ג) היום והלילה עשרים וארבע שעות, די לו לאדם לישן שלישן שהוא שמונה שעות ויהיו בסוף הלילה (פ''ד ה''ד).

ד) כשרוצה אדם לאכול בשר עוף ובשר בהמה כאחד – אוכל בתחילה בשר העוף, וכן ביצים ובשר עוף – אוכל בתחילה ביצים. בשר בהמה דקה ובשר בהמה גסה - אוכל בתחילה בשר דקה. לעולם יקדים אדם דבר הקל ומאחר הכבד (פ''ד ה''ז).

ה) בימות החמה אוכל מאכלים הקרים ולא ירבה בתבלים, ואוכל את החומץ, ובימות הגשמים אוכל מאכלות החמים ומרבה בתבלים, ואוכל מעט מן החרדל ומן החלתית (מיני תבלינים חריפים ומחממים) ועל דרך זו הולך ועושה במקומות הקרים ובמקומות החמים בכל מקום ומקום הראוי לו (פ''ד ה''ח).

ו) כשיצא אדם מן המרחץ ילבש בגדיו ויכסה ראשו בבית החיצון כדי שלא תשלוט בו רוח קרה; ואפילו בימות החמה צריך להזהר. וימתין אחר שיצא עד שתתישב נפשו וינוח גופו ותסור החמימות – אחר כך יאכל. ואם ישן מעט כשיצא מן המרחץ קודם הרי זה יפה מאד. ולא ישתה מים קרים בצאתו מן המרחץ, ואין צריך לומר שלא ישתה במרחץ. ואם צמא כשיצא מן המרחץ ואינו יכול למנוע עצמו, יערב המים ביין או בדבש וישתה. ואם סך בשמן במרחץ בימות הגשמים אחר שישתטף – הרי זה טוב.                                                                                                                                       

 
חדשות ועדכונים
ברכישת שני מוצרים:
הנחה של 20% למוצר

ברכישת שלושה מוצרים:

הנחה של 30% למוצר


צור קשר