פסיכולוגיה ומבנה הנפש


הדרכת חבר:

הרוצה להדריך את חברו על הדרך הישרה, צריך ללכת אתו לאט לאט, ולא ירצה לתקן הכל בבת אחת, לדוגמא אם יהיו לפניו שני דברים בחברו אשר אינם טובים, לא ירצה להרחיקו משניהם יחד, כי זה לא יתקבל אצל חברו. כי חברו רצונו עתה בשני הדברים, ואם ימנע את שניהם מאתו ויעיק ויגדור לרצונו לחלוטין זה לא יצליח, כי כך טבע בן אנוש שאינו מבטל רצונו לגמרי. אלא על המתקן הישר לתת דעתו ולבחור איזה מהשני דברים מוכרח יותר להרחיק את חברו, והדבר השני למרות שגם הוא אינו טוב כל כך, בכל זאת ההרחקה ממנו אינו מוכרח כמו הראשונה. ועל ידי כך יסכים ויניח לחברו את המדה השניה כרצונו, ואז בקלות יוכל לשכנע את חברו לתקן את המדה הראשונה.

קרא עוד

כלל חשוב בחינוך:

המחנך והמדריך צריך לדעת כי גם אופן ביטוי הפתגמים, אם בנימוס ומתינות או בהתרגשות וזלזול נוגע ביסודות תועלת החינוך וההדרכה.
ההתרגשות והזלזול אפילו באופן כללי, כלומר שבשיחתו של המחנך והמדריך אודות החסרונות הכי גדולים של בני האדם קורא אותו בשמות של זלזול – אשר באמת הכינויים מתאימים הם – הנה זה עושה רושם רע על המחונך והמודרך לשמוע דברי זלזול – אפילו אמתיים – מפי מחנכו ומדריכו, ומתמעט ערכו של המחנך והמדריך בעיני המחונך והמודרך.

קרא עוד

עצות מחכמינו להמנע מחרדות ודאגות בחיים:

האדם המחשב את דרכיו, אין לו להצטער על שום דבר בעולם, כי אם הוא דבר שעבר, אם יצטער בו הנה זה אינו אלא חסרון דעת היות שאי אפשר להשיב את העבר. וכמו שאי אפשר להחזיר את היום שעבר בשום אופן בעולם, כן הדבר הזה.
ואם הצרה ההיא רק עתידה לבוא, אין לו להצטער, כי תמורת זה אשר הוא חושב כי בצערו זה הוא בורח מאותה הצרה, אדרבה הוא נדבק בה ובא אליה, כי מרוב העצבון והדאגה לא יהיה שכלו שקט ולבו יהיה מבולבל, וממילא לא יוכל להכין דרך להצלתו.

קרא עוד


מעלת הענווה:

מדת הענווה היא המדה המעולה מכל שאר המדות, ובמדה זו ישיג האדם כל האושר והטוב בגופו בממונו ובנפשו.

בגופו: כי על ידי הענווה תהיה רוחו נמוכה עליו, ולא יבוא לידי כעס, שהכעס משחית הגוף כמו שכמה אנשים מתו או הסתכנו על ידי הכעס. וכן תצילהו הענווה מהקנאה התאוה והכבוד שמוציאים את האדם מן העולם. (פרקי אבות ד,כח)

בממונו: על ידי הענווה יהיה האדם נוח לבריות ורצוי להם וכולם משתדלים להתקרב אליו ולעשות עסקים עימו, וכן אם יהיה לו מריבה עם זולתו לא יהיה מפסיד ממונו – כדרך הגאותנים - רק בשביל להגיד אני נצחתי.

בנפשו: על ידי הענוה ישיג האדם הידיעות הנחוצות לו וחכמת התורה לפרטיה כי לא יבוש ולא יכלם מלשאול גם מהקטן ממנו בחכמה להודיעו מה שלא ידע.

קרא עוד

 
חדשות ועדכונים
ברכישת שני מוצרים:
הנחה של 20% למוצר

ברכישת שלושה מוצרים:

הנחה של 30% למוצר


צור קשר